Inginer în achiziții/aprovizionare – Cluj

Descrierea jobului

Stabilirea unor relații optime cu furnizorii, pentru rezolvarea în timp util și în bune condiții a problemelor uzuale, prospectarea pieței de profil și a condițiilor de achiziții/livrare în vederea optimizării continue a stocurilor, având că scop final obținerea unei rotații bune a acestora.

Abilitati
  • Face evaluarea pieței actuale sau potențiale și funcție de aceasta stabilește sursele de aprovizionare care să asigure calitatea produselor în cantitățile necesare;
  • Ține evidența furnizorilor agreați (adresă, număr telefon, timp de răspuns), urmărește și actualizează lista cu potențiali furnizori, urmărirea și actualizarea permanentă a listei cu costurile de transport;
  • Răspunde de contractarea produselor necesare aprovizionării, centralizează, analizează comenzile lansate de către departamentele, elaborează și transmite către furnizori cererile de oferta pentru produsele solicitate;
  • Primirea, analizarea și arhivarea comenzilor lansate de către departamentele companiei;
  • Elaborarea și transmiterea către furnizori a cererilor de oferta pentru produsele solicitate;
  • Analizarea ofertele transmise și propunerea celei mai avantajoase din punct de vedere al calității, al prețului și termenului de livrare;
  • Urmărirea comenzii de cumpărare prin contract direct cu furnizorul până la închiderea acesteia și recepția produsului;
  • La fiecare sfârșit de săptămână lucrătoare preda către șantierul sau departamentul specific toate rapoartele de achiziții, facturile, chitanțele, certificatele de garanție, etc, a tuturor produselor aprovizionate în cursul acelei săptămâni;
  • Cu acordul conducerii vă controla la livrarea produselor concordanta dintre comandă / contract și documentele de livrare (facture, preț, cantitate, calitate, etc.)
  • Vă solicita departamentului financiar efectuarea plaților pentru produsele achiziționate.

Job-uri similare