Manager de proiect – Cluj

Descrierea jobului

Organizează, coordonează și controlează activitățile desfășurate pe șantierul unde este desemnat responsabil.

Abilitati
 • Pe linie profesionala respectă și impune subordonaților respectarea Regulamentului Intern al firmei;
 • Coordonează activitățile subordonaților proprii și a subantreprenorilor de pe șantierele SC MBS Group SRL;
 • Conduce direct lucrările de pe șantier în cazul unor lucrări de mare anvergură;
 • Planifică, urmărește și coordonează activitatea din șantier a muncitorilor;
 • Planifică și organizează execuția lucrărilor, verifică în realizarea lucrărilor respectarea ordinii de execuție stabilită, stadiul lucrărilor și încadrarea în termenele de execuție;
 • Propune necesarul de material atât din punct de vedere cantitativ cat și din punct de vedere al cerințelor de calitate, necesar de materiale pe care îl comandă spre procurare către Dep. Achiziții
 • Urmărește respectarea proiectelor, calitatea lucrărilor și graficul de execuție;
 • Supraveghează din punct de vedere tehnic lucrările în curs realizează situații de lucrări;
 • Cunoaște și aplică tehnologia din construcții;
 • Menține legătura cu beneficiarii și proiectanții și le acordă asistență la cerere;
 • Se asigură că termenele de finalizare a lucrărilor sunt respectate;
 • Sugerează strategii pentru optimizarea activității, propune noi soluții;
 • Se implică în rezolvarea problemelor ce pot apărea și propune strategii pentru eficientizarea activității personalului;
 • Controlează și îmbunătățește constant calitatea serviciilor;
 • Sprijină, motivează și coordonează personalul din subordine;
 • Dispune cu autoritate executarea lucrărilor în timpul normat.

Job-uri similare