Inginer Ofertare – Cluj

Descrierea jobului

Activități de ofertare pentru construcții civile.

Abilitati
 • Organizează și răspunde de ofertare de lucrări pentru puncte de lucru ale societății, cu respectarea normelor de securitate și pentru realizarea integrală a măsurilor de buna funcționare, exploatare și întreținere a utilajelor și mașinilor la punctul de lucru;
 • Acționează pentru conformitatea soluțiilor tehnice din proiectare compatibile cu tehnologiile de execuție; planifica lucrările de construcții, instalații, echipamente;
 • Își organizează și urmărește activitatea de ofertare pentru puncte de lucru existente sau altele proiectate, propune repartizarea lucrărilor pe formații , echipe sau lucrători;
 • Propune măsuri de respectare, îndeplinire și realizare a normelor de lucru avute în vedere la elaboratrea ofertelor;
 • Propune măsuri de evitare a intrruperilor, eliminarea stagnărilor și reducerea timpului neproductiv;
 • Ține evidența lucrărilor executate, a ofertelor elaborate, a celor transmise către terți, a răspunsurilor și corespondenței purtate cu beneficiarii;
 • Propune măsuri de încadrare în normele de consum de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică pentru lucrările ofertate și contractate;
 • Se preocupă de o cât mai buna gospodărire a tuturor bunuriloe pe care le gestionează;
 • Participă la activitățile de instruire, cunoaștere și aplicare a tuturor normelor de tehnica și securitatea muncii, de prevenirea și stingerea incendiilor în vederea evitării producerii de accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale;
 • Menține legătură cu colaboratorii în vederea îmbunătățirii ofertelor elaborate;
 • Propune clauze în vederea negocierii ofertelor, încheierea și monitorizarea contractelor de lucrări;
 • Participă la întocmire de specificații tehnice pentru obiective și echipamente.
 • Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică.

Job-uri similare